A Federación de Sociedades Galegas na Suíza (FSGS), fundouse na cidade de Olten o 29 de novembro de 1980 como unha entidade de natureza asociativa e sen ánimo de lucro.

Fins da FSGS

  • A defensa da identidade galega e o espallamento de tódolos seus valores e a promoción das artes, lingua, cultura  e costumes propios de Galicia
  • Interesar aos socios das Sociedades Galegas federadas, por toda a actualidade e cuestións políticas, sociais, económicas, deportivas e culturais de Galicia
  • A defensa, asesoramento, información, orientación e formación da comunidade galega e das súas familias sobre os seus dereitos laborais, igualdade de xénero, educativos e sociais, adquiridos na emigración e, no seu caso, co retorno a Galicia
  • A mellora da convivencia e da integración laboral, educativa, social e cultural, e a mellora das condicións laborais, sociais, sanitarias, culturais e pedagóxicas da comunidade galega e das súas familias
  • A defensa dos dereitos, a loita contra toda discriminación e o desenrolo de programas esfecíficos de apoio aos colectivos da comunidade galega que precisan dunha maior atención, como a mocidade, os maiores, as mulleres e de aqueles outros considerados merecedores do noso apoio